Hjelp brøytemannskapet!

For at brøytemannskapet ikkje skal få problem med å kome fram for å brøyte/strø dei kommunale vegane, ber vi om at du ikkje parkerer langs dei kommunale vegane, heller ikkje på snuplassane.

Vi oppmodar alle som kan om å parkere bilane sine i garasjar og innkøyrsler.

Dersom du må parkere langs vegen, ber vi om at du parkerer så langt ut til sida som mogeleg.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset