Hausttreff

Bremanger Næringsråd inviterer til Hausttreff.

Måndag 28. november 2022 kl. 17.30

Dampen Serveringsstad, Davik

 

Program:

 • 17.30: Dørene opnar
 • 18.00: Velkomen v/styreleiar BNR
 • 18.05: Generasjonsskifte i Næringsliv v/ PWC
 • 18.30: Jakta på superkreftene v/ Nordfjordakademiet
 • 18.50: Pause
 • 19.05: Forstudie SMB utvikling v/ PWC
 • 19.30: Utbygging Iglandsvik Næringspark v/ Dagleg leiar 
 • 19.45: Pause
 • 20.00: Middag (Tapas buffé)

 

Påmelding:

Frist: fredag 18. november 2022

Til: post@bremangernaringsraad.no

Transport: kan ev. bli ordna med buss ved nok påmelding til transport. Angi i påmeldinga om du ønsker transport med buss.

 

Pris deltaking:

Medlem BNR og kommunestyremedlem pp kr. 250.

Ikkje medlem pp kr. 750 inkl. medlemskap 2023.

 

Spørsmål tlf.: 909 51 349

Bilete viser plakat om Hausttreff. Informasjonen står i artikkelen.   

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset