Hamnespy

Hamnespy er ein framad art som legg seg som store teppe på havbotn, og fortrengjer andre artar, Hamnespy kan få alvorlege konsekvensar for norske kystområde og marine næringar.

Sjekk båt og utstyr jamnleg

Botnsmør båten: Båtar og utstyr som har vore vinterlagra på land er trygge. For å hindre begroing av hamnespy anbefaler vi å botnsmørje båten med anti-fouling maling før du set den ut.

 

Fjern hamnespy: Båtar og utstyr som har ligge i sjøen i vinter, og båtar og utstyr med hamnespy, bør du behandle på ei av følgjande måtar:

 • set båt og/eller utstyr på land i ei veke
 • heis opp og spyl, eller skrap i botnen av båt og/ eller utstyr. Sørg for at begroing og spyle-vatn ikkje renn ut i sjøen.
 • plasser utstyr med begroing i ferskvatn i minst 6 tima

 

Kva gjer du? 

Les meir om korleis du kan hindre at hamnespy spreiar seg og korleis du meld frå funn på miljodirektoratet.no

 

Aktsamheitsplikt

Alle har plikt til å unngå at framande artar spreiar seg. Om du oppdagar hamnespy skal du gjere tiltak for å redusere risikoen for at arten spreiast vidare. 

 

Informasjonen står i artikkelen - Klikk for stort bilete
 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset