Gravearbeid ved Rise næringsområde i Svelgen

Frå krysset ned mot Rise industriområde i Svelgen, vert det gravearbeid i ca to veker. 

 

Vegen vert stengd
 

Frå onsdag  26. juni klokka 08.00 til og ut dagen. 
Dersom du må køyre ned til området må du nytte gangveg frå naustneset (skulevegen), bommen vert opna. 
 

Hugs at det er ein gangveg, vis varsemd!! 

 

Klikk for stort bilete

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset