Godkjende vallister for kommunestyrevalet 2023

Valstyret har i møtet den  27.04.2023 i sak 009/23 godkjend følgjande vallister:

Arbeidarpartiet (PDF, 608 kB)

Høgre (PDF, 488 kB)

Industri- og Næringspartiet (PDF, 389 kB)

Kristeleg Folkeparti (PDF, 372 kB)

Raudt (PDF, 383 kB)

Senterpartiet (PDF, 691 kB)

Sosialistisk Venstreparti (PDF, 403 kB)

Venstre (PDF, 577 kB)

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset