Fv 614 Haukåtunnelen

Fv 614 Haukåtunnelen, på strekninga Grov-Stårheim

 

Gjeld frå: 9. januar 2020 kl. 00.30

 

Gjeld til: 31. januar 2020 kl. 00.15

Stengt på grunn av vegarbeid i periodane:

Tysdag frå kl. 21.30 - 22.45 og frå kl. 23.00 - 00.15 (neste dag).

 

Onsdag og torsdag frå kl. 21.30 - 22.45,  frå kl. 23.00 - 00.15 (neste dag) og kl. 00.30 - 05.15. 

 

Fredag frå kl. 00.15. - 05.15.

 

Open for gjennomkøyring kl. 22.45 - 23.00 og kl. 00.15 - 00.30.

 

Utrykkingskøyretøy kan passere.

 

Meir informasjon finn du på Statens vegvesen si nettside. 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset