Funksjonshemmede Barns Familieforening

Har du eller nokon du kjenner, eit funksjonshemma barn?

 

FBF – Funksjonshemmede Barns Familieforening er ein interesseorgansisasjon som har heile familien i fokus, ikkje berre det funksjonshemma barnet slik som dei fleste diagnoseforeiningar har. Vi har rom for alle diagnoser, det viktige er å ha møteplassar for familier som våre. Erfaringsutveksling, bygge nettverk med andre i samme livssituasjon ser vi er viktige funksjonar.


Vi har ei aktiv lokalforeining i Møre og Romsdal med over 100 medlemmar. Der blir det arrangert fleire samlingar kvart år; foreldresamling, søskensamling og familiesamlingar i tillegg til turar og aktivitetar i nærområda. Det er foreldre som sjølv har funksjonshemma barn som har starta og som driftar fylkeslaget, og det er stor oppslutning om arrangementa.

 

I Sogn og Fjordane har vi eit lite fotfeste, men ynskjer å utvide aktiviteten her. Vi vil derfor invitere til ei enkel og uformell samling på Lægreid hotell i Sogndal laurdag 27.april kl.15.00
Det blir informasjon om arbeidet i Møre og Romsdal og høve for å melde seg inn i foreininga, 
slik at ein kan få eit aktivt lag i Sogn og Fjordane også.

 

Det blir servert kaffi, saft og litt å bite i.

Hjerteleg velkommen!

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset