Frivillige lag og organisasjonar kan søkje momskompensasjon

Frå i dag kan frivillige lag og organisasjonar søkje om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

 

Søknadsfristen er 1.september, men fleire lag og organisasjonar må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligare. Husk at alle som søkjer må vere registrert i Frivillighetsregisteret. 

 

Søknadsskjema og meir om ordninga finn du på www.lottstift.no.      
 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset