Framlegg til planstrategi for Bremanger kommune 2017-2020

Framlegg til planstrategi for Bremanger kommune 2017-2020 vart lagt fram for formannskapet i møte 06.04.2017, og vert med dette gjort offentleg minimum 30 dagar før kommunestyret si handsaming, i samsvar med lovkravet i plan- og bygningslova § 10-1.

Publisert av Karoline Røys. Sist endra 28.04.2017
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset
Login for redigering