Formannskapet sitt framlegg til Økonomiplan 2022-2025 - budsjett 2022

Formannskapet legg med dette sitt framlegg til økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 ut til offentleg ettersyn.

Merknader som kjem inn i høyringsperioden vil bli lagt fram for formannskapet den 8. desember 2021. Formannskapet sitt reviderte framlegg vil deretter bli lagt fram til endeleg handsaming i kommunestyret 16. desember 2021.

 

Høyringsfrist er:  måndag 6. desember 2021.


Innspel til handlingsplanen kan sendast: post@bremanger.kommune.no

 

Lenke til budsjettdokumentet: https://pub.framsikt.net/2022/bremanger/bm-2022-nybr/ 
 

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset