Fiske i Svelgselva

Bremanger lensmannskontor har fått opplysningar om at det frå tid til anna føregår fiske i Svelgselva. Dette er ikkje lovleg fiske. Fiske i kraftverksutløp eller i elvar som ikkje er nemnd i "Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag" er ikkje tillate.

 

Vedlagt ligg ei oversikt over vassdrag der det er lovleg å fiske anadrome fiskeartar, Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, informasjon frå Miljødirektoratet om kvar du kan fiske og informasjon om Allemannsretten.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset