Endringssøknad for 132 kV Ålfoten-Svelgen

Noregs vassdrags- og energidirektorat har motteke endringssøknad frå SFE Nett for 132 kV kraftleidningen Ålfoten-Svelgen

Olje- og energidepartementet gav endelig konsesjon til den 15,3 km lange 132 kV Ålfoten–Svelgen den 11. november 2016. Kraftleidningen var ein sjølvstendig seksjon av ein støre søknad kalla Ny 132 kV ytre ring Nordfjord. Grunna auke i overføringsbehovet, søkjer SFE Nett no om å byggje kraftleidningen med stålmaster med doble liner i staden for tremaster som først planlagd. Det vert ikkje søkt om å endre traseen for kraftleidningen, men SFE Nett søkjer om å utvide rettsbelte med om lag 3 meter.

 

SFE Nett søkjer om konsesjon i medhald av energilova. SFE Nett søkjer i medhald av oreigningslova om oreigning for naudsynte grunn og rettar for å byggje og drive dei elektriske anlegga. Det vil og seie rettar for all naudsynt ferdsle/transport. Samstundes søkjer dei om at oreigningsinngrep kan bli sett i verk før det ligg føre rettskraftig skjøn.

Høyringsfrist er 24.11.2017.

Vedlegg til søknad, samt mogelegheit til å sende inn høyringsuttale finn du her.

Publisert av Stine Senneset. Sist endra 09.11.2017
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Kommentar

Totalt 0 stk. kommentarer.
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset
Login for redigering