Eldsjelprisen 2023

Formål: - å hjelpe fram og stimulere det frivillege arbeid i kommunen og samstundes være ein heider og takk til til personar og organisasjonar som har bidrege til dette.

Eldsjelprisen skal tildelast person, personar eller lag som har synt stor innsats kring frivilleg arbeid til gode for fellesskapet. Prisen vert delt ut på siste kommunestyret før jul, 14 desember.

 

Forslag med begrunning av kandidat skal vere skriftleg og sendast Bremanger kommune ved driftsjef for kultur og fritid Norvall Klungresæter innan 1. oktober.

 

Kven som får prisen vert avgjort i formannskapet.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset