E-post til postmottak

Postmottaket har hatt problem med mottak av e-post i dag. Dersom du har sendt e-post til post@bremanger.kommune.no, mellom 20. juli kl. 15.15 til 21. juli kl. 11.05, må vi be deg om å sende den på nytt.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset