Dronefilming i Kalvåg

Det blir dronefilming over fiskerihavneområdet i Kalvåg i løpet av denne veka (veke 21).

Det er Kystverket som har bestilt oppdraget, og det er Entreprenør Service AS i Førde som skal utføre filminga.

Dette blir gjort for at ein skal få eit betre kartgrunnlag til fiskerihamna som skal spelast inn for NTP 2024.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset