Døde eller sjuke villfuglar og andre dyr

Har du oppdaga døde eller sjuke fuglar og andre dyr, og mistenker fugleinfluensa? Meld frå til Mattilsynet.

Meld frå ved å sende e-post til innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no 

 

Mattilsynet ønskjer melding om desse artane:

 • Andefuglar (ender, gjess og svanar)
 • havsuler
 • måsefuglar
 • vadarar
 • rovfuglar (spesielt ørn og musvåk)
 • åtseletarar (kråkefuglar)
 • småfugl (kun ved mange døde fuglar på eit lite område)
 • rovdyr (primært observasjon av sjuke eksemplar av raudrev, fjellrev, artar i mårdyrfamilien, gaupe, sjå symptom)
 • sjøpattedyr (ønskjer primært melding om observasjon av sjuke eksemplar av steinkobbe og havert, sjå symptom)

 

Meldinga til Mattilsynet må ha informasjon om:

 • kommune, postnummer, adresse og helst også kartreferanse (som du kan finne i kartfunksjonen på mobiltelefonen din)
 • kva art det gjeld
 • kor mange fuglar det gjeld

 

Ikkje ta på fugl eller andre dyr som er døde. For meir informasjon, gå inn på Mattilsynet sine sider her.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset