Daglegevakt i Bremanger kommune

Redusert kapasitet i kommunen si fastlegeteneste med ansvar for daglegevaktene på vekedagar gjer at tilbodet vert slik frå veke 15:

 

 • 4 dagar i veka ved Svelgen legekontor
 • 1 dag i veka ved SMS - Florø legevakt

 

Du som har fastlege i Bremanger kommune og treng legehjelp tek kontakt med ditt legekontor i deira åpningstid:

 

 • Hauge legekontor:  08.00 - 15.00
 • Svelgen legekontor: 08.30 - 15.00

 

 1. Fastlegen din i åpningstida
 2. Legevakt: Ring 116 117 dersom fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan vente
 3. Akutt og livstruande situasjon: Ring 113 
 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset