Cruiseregulativet 2019 og 2020

Hamneregulativ for cruisetrafikk for åra 2019/2020 i Bremanger kommune sitt sjøområde ligg no ute på høyring. 

Frist for merknadar er satt til 23.11.2018

Merknadar sendast til: post@bremanger.kommune.no

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset