Covid vaksinasjon 3. dose - Svelgen helsesenter

Informasjon frå Svelgen helsesenter - gjeld for pasientar som har fastlege i Svelgen:

Covid vaksinasjon 3. dose


Pasientar som bruker immunsvekkende medisiner, eller har kroniske sykdommer som svekker deres immunitet,  bes primært om å ta kontakt med den ansvarlieg sykehuslegen for vurdering med hensyn til behov for 3. covid vksinasjonsdose.

 

Alternativt, kan dere ta kontakt med fastlegen via www.helsenorge.no eller tlf. 57796400, slik at fastlegen kan ta kontakt med spesialist helsetjenesten for å få dette vurdert, før vaksinasjon.

 

Det må gå MINST 4 uker fra den 2. dosen før en skal vurdere den 3. dosen.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset