Byggjearbeid ved Elkem Bremanger

Informasjon om byggjearbeid ved Elkem Bremanger

Elkem Bremanger skal foreta ei stor ombyggjing av omn 5 inkludert røykgassrøyr. Ombyggjinga vil føre til sterkt redusert NOx-utslepp. Arbeidet startar 12. august 2019, og vil halde fram heile døgnet i 3 månadar. Hovuddelen av rivingsarbeidet vil bli utført i starten av perioden. Mykje av dette vil skje inne i fabrikkbygningen, men kan likevel føre til noko støy som i periodar vil merkast utanfor industriområdet. Vi beklagar at dette kan føre til sjenanse for dei næraste naboane både dag og natt.

 

Spørsmål?

Ved spørsmål kan du ta kontakt med HMS-sjef Torstein Ask, telefon 47 81 59 41.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset