Bustadprosjekt i Svelgen


 Klikk for stort bileteTidlegare Svelgen Bu- og servicesenter
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bremanger kommune er interessert i å kome i kontakt med interesserte samarbeidspartnarar/tilbydarar for utvikling av eit bustadprosjekt i Svelgen. Det gjeld ombygging av eksisterande bygg, den tidlegare sjukeheimen som ligg på Naustneset. Bygget har to etasjar og eit samla bruksareal på ca. 2500m2.

 

Vi har laga eit førebels utkast til ny bruk med 10stk leiligheiter i 2.etg. for sal samt 10stk. einingar i 1.etg. som kommunen sjølv vil disponere.

 

 

Klikk for stort bileteForslag leil. 112m2 BRA for sal, 3D frå NordWest3D, Måløy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bremanger kommune har pr. i dag ikkje teke stilling til endeleg val av modell for utvikling av prosjektet og er opne for idèar/forslag frå interesserte føretak som driv med denne type bustadutvikling.

 

 

Meir info om prosjektet får ein ved å ta kontakt med:

 

Frank Husevåg 
Prosjektleiar 
Bremanger kommune 
frank.husevag@bremanger.kommune.no  
tlf. 95986032
 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset