Bremanger Eldreråd

Informasjon om Bremanger Eldreråd 2020-2024.

Eldrerådet er sett saman av:

 • Aage Kvendseth leiar – politisk vald.            Vara: Johan Vadøy
 • Margit Eikeset                                               Vara: Kjell Hauge
 • Marit Belseth                                                 Vara: Karl Bakke
 • Sigrid Nybø                                                   Vara: Åshild Leirgulen
 • Asbjørn Sande                                              Vara: Elsa-Johanne Sande Hauge


Eldrerådet er eit rådgjevande kommunalt folkevald organ som skal kunne uttale seg i og ha reell medverknad i alle saker som gjeld eldre. Rådet kan og ta opp saker på eige initiativ.

 

Bremanger eldreråd har om lag fire opne møte i året. Møtedatoane og møteprotokollar ligg på heimesida til kommunen under fana «Folkevalde».

 

På grunn av koronasituasjonen får dette eldrerådet først skulering i september og oktober 2020 via webinar (nettkurs) arrangert av Fylkesmannen i Vestland.
 

Eldrerådet tek gjerne imot innspel om saker som gjeld eldre i kommunen.


Du kan t.d. melde ei sak til:


Stine Senneset, sekretær for rådet, telefon 91 89 43 75, e-post ss@bremanger.kommune.no
eller til leiaren, telefon 95 98 29 49, e-post limboen@online.no 

Vi ser fram til ein god dialog med alle eldre, samarbeidspartar og politikarar i tida som kjem.

Bremanger Eldreråd

Klikk for stort bileteFrå venstre; Margit Eikeset, Marit Belseth, Sigrid Nybø, Asbjørn Sande og Aage Kvendseth.    

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 

 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset