Boersvineblom - framadart på Dyrstad - Nesbø

Den skadar det lokale naturmangfaldet og kan vere farleg for husdyr.

Det er i regi av Statsforvaltaren sett i gong bekjemping av arten i år, ved sprøyting og luking.

Informasjon om bekjemping av frammadart på Dyrstad (PDF, 686 kB)

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset