Betalingssatsar for helse og omsorg

Satsar for eigenbetaling for tenester frå helse og omsorg - 2021. 

Satsane skal handsamast i Kommunestyret den 17. desember. Du finn dokumentet her.  (PDF, 56 kB)

 

Du har mogelegheit til å komme med innspel innan 03. desember.

Innspel kan sendast til: post@bremanger.kommune.no eller
Bremanger kommune, postboks 104, 6721 Svelgen

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset