Betaling for barnehageplass

Det vil i mai bli betaling for barnehageplass som normalt.

Barnehagane kan ha kortare opningstid dersom det er naudsynt for å ivareta godt smittevern og samstundes tilstrekkeleg bemanning.

 

Føresette skal betale vanleg pris sjølv om opningstida er redusert, eller om dei vel å ikkje sende barnet til barnehage, jmf. Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19, § 4.

 

Det vil bli noko reduksjon i kostpengar som følgje av redusert kosttilbod. Dette er ulikt frå barnehage til barnehage.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset