Besøk ved institusjonar

Det vert lagt til rette for å kunne ta imot besøk ved institusjonane våre, men besøk må alltid verte avtala på førehand:

 

Besøkande som har vore på reise i Noreg:

 

Det er for tida mykje koronasmitte i nokre område i Noreg. Vi må gjere det vi kan for å unngå at pasientar og bebuarar vert utsett for smitte. Det vert derfor innført besøksrestriksjonar for personar som har vore på reise i desse områda:

 

Pårørande eller andre som har vore i Oslo eller Bergen kan ikkje komme på besøk  før 10 dagar etter heimkomst. 
 

For pårørande som bur i desse områda og er på besøk i Bremanger kommune kortare enn 10 dagar, kan få dispensasjon til å besøke pasient/brukar som er terminale/døyande dersom:

 • Dei er friske og utan symptom på luftvegsinfeksjon.
 • Har fersk koronatest som er  negativ
 • Følgjer gjeldande smittevernreglar.

 

For alle gjeld:


Pårørande som har symptom på luftvegsinfeksjon skal ikkje kome på besøk.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 

 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset