Besøk hjå bebuarar ved helse og omsorgsinstitusjonar i Bremanger

Nasjonale myndigheiter har oppheva besøksforbodet i helse og omsorgsinstitusjonar.

I Bremanger har vi hatt  tilpassa besøksordning over tid der vi har lagt til rette for besøk ute. Sjølv om besøksforbodet er oppheva, må vi sikre at smittevernreglar vert fulgt, også ved besøk framover.

 

 • Fysisk besøk må framleis verte avtala  på førehand. Ta kontakt pr. telefon og du vil få informasjon om gjeldande rutinar.
 • Pårørande eller andre som kan vere smitta med covid-19 kan ikkje komme på besøk.
 • Personar i heimekarantene eller som har luftvegssymptom skal ikkje komme på besøk.


Du er velkommen til å ta kontakt!
 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset