Bandtvang

Vi går no inn i den ordinære bandtvangsperioden.

Frå 1. april til og med 20. august er det generell bandtvang for hund i heile landet. Det betyr at du skal halde hunden din i band, eller forsvarleg inngjerda under hele perioden.

 

Dersom  du ikkje held reglane for bandtvang kan du få bot. Reglane om bandtvang kan du lese om i hundelova. 

 

Vi har bandtvang fordi dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og for å sikre at hundar ikkje skremmer opp eller jagar fugl, vilt og beitedyr.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset