Avlesing vassmålarar

Avlesing vassmålarar ved årsskiftet 2018/2019

Abonnentar ved kommunale vassverk som har installert vassmålar må snarast lese av målarstanden og sende denne inn til kommunen. De kan sende inn målarstanden elektroniskper epost post@bremanger.kommune.no eller post: postboks 104, 6721 Svelgen.


Dersom de ikkje nyttar skjemaet må de hugse å skrive på vassmålarnummer og dato for avlesing.
Vassforbruket dykkar for 2018 vil bli fakturert i 1.termin 2019.

 

Teknisk drift

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset