Avlesing vassmålarar ved årsskiftet 2020/2021

Abonnentar ved kommunale vassverk som har installert vassmålar må lese av målarstanden ved årsskiftet, og melde inn til kommunen.

De kan sende inn målarstanden elektronisk herpå e-post post@bremanger.kommune.no eller pr. post til Bremanger kommune, postboks 104, 6721 Svelgen. Du må hugse å skrive på vassmålarnummer og dato for avlesing.
Vassforbruket for 2020 vil bli fakturert i 1.termin 2021.
 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset