Anna og Ole T. Eikesets fond

 

Frå "Anna og Ole T. Eikesets fond" til hjelp for studerande ungdom i "det gamle Bremanger" vert det kvart år delt ut stipend til ungdom som tek utdanning ut over vidaregåande skule, t.d. ved universitet og høgskular. Det er styret for fondet som deler ut stipenda.

 

Slik søker du

Send ein søknad der du informerer om namnet på studiet, lengda på studiet, kor mange år som står att, dokumentasjon på at ein er student, samt eigen e-postadresse og bustadadresse.

 

Søknaden kan sendast på e-post til post@bremanger.kommune.no eller til Bremanger kommune, postboks 104, 6721 Svelgen.

 

Søknadsfristen er 15. april 2020.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset