Anna og Ole T. Eikesets Fond

 

Frå «Anna og Ole T. Eikesets fond» til hjelp for studerande ungdom i «det gamle Bremanger» vert det kvart år delt ut inntil stipend til ungdom som tek utdanning ut over vidaregåande skule, t.d. ved universitet og høgskular.

Det er styret for fondet som deler ut stipenda.

 

Søkjarar må gje opp namn på studiet, lengda på studiet, kor mange år som står att, dokumentasjon på at ein er student samt eigen e-postadresse og bustadadresse.

Søknadsfristen er 1.mars 2019.


Søknader skal stilast til
Bremanger kommune, Postboks 104, 6721 Svelgen.

eller på e-post til: post@bremanger.kommune.no 

 

 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset