Aktuelt
Publisert 28.04.2020

Unngå forsøpling og lokal forureining, lever din kasserte fritidsbåt til avfallsanlegg.

Publisert 15.04.2020
Publisert 02.04.2020
Publisert 20.03.2020

Med utgangspunkt i Regjeringens restriksjoner og tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, må planlagte ryddeaksjoner utsettes eller avlyses, og avfallssystemet må ikke belastes i denne perioden.

Publisert 06.03.2020

Helsedirektoratet skriv følgande:

Publisert 03.03.2020
Publisert 23.01.2020

 

Publisert 19.12.2019

Kommunestyret i Bremanger vedtok 19.09.2019 å innføre nytt tilskot til bustadbygging frå 01.01.2020 etter desse retningslinene:

Publisert 27.09.2019
Publisert 05.10.2018

 

Publisert 31.05.2018

Denne personvernerklæringa fortel korleis Bremanger kommune samlar inn, vernar og brukar opplysingar om personar.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset