Aktuelt
Publisert 17.09.2020
Publisert 16.09.2020

Bremanger kyrkjelege fellesråd har frå 01.10.2020 ledig inntil 40 % stilling som kyrkjelydspedagog/ trusopplærar.

Publisert 07.09.2020
Publisert 27.08.2020

Vestland fylkeskommune har hyra inn konsulent for kartlegging av fysiske inngrep, habitatkartlegging, ungfiskundersøking, og forslag på tiltak i eit utval elver.

Publisert 20.08.2020
Publisert 23.07.2020

Det er stadig problem med at containerane som er sett ut for hytterenovasjon rundt om i kommunen er fulle, og at det blir plassert avfall utanfor containeren.

Publisert 29.05.2020

Frå tysdag 2. juni må dei som bur i Breivika, på Langeneset og området rundt ta ein omveg til skulen. Årsaka er bygginga av den nye gang- og sykkelvegen som skal vere ferdig i 2021.

Publisert 28.05.2020

Nasjonale myndigheiter har oppheva besøksforbodet i helse og omsorgsinstitusjonar.

Publisert 13.05.2020

Kulturdepartementet utvidar kompensasjonsordninga for avlyste, utsette og stengde arrangement i sektoren for idrett og frivillig innsats til også å dekke tapte inntekter frå loppemarked, parkeringsavgifter og basarar.

Publisert 28.04.2020

Unngå forsøpling og lokal forureining, lever din kasserte fritidsbåt til avfallsanlegg.

Publisert 15.04.2020
Publisert 02.04.2020
Publisert 20.03.2020

Med utgangspunkt i Regjeringens restriksjoner og tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, må planlagte ryddeaksjoner utsettes eller avlyses, og avfallssystemet må ikke belastes i denne perioden.

Publisert 06.03.2020

Helsedirektoratet skriv følgande:

Publisert 03.03.2020
Publisert 23.01.2020

 

Publisert 19.12.2019

Kommunestyret i Bremanger vedtok 19.09.2019 å innføre nytt tilskot til bustadbygging frå 01.01.2020 etter desse retningslinene:

Publisert 27.09.2019
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset