Aktuelt
Publisert 29.04.2019
Plangrense for fv

Oppstart av detaljreguleringsplan

Publisert 23.04.2019

Har du eller nokon du kjenner, eit funksjonshemma barn?

Publisert 16.04.2019

Vi har no oppretta oss profil på Snapchat og Instagram!

Publisert 11.04.2019

Frå 12. april 2019 er det totalforbod mot å gjere opp eld utandørs

Publisert 27.03.2019

Vi held norskprøve på rådhuset!

Publisert 18.03.2019

Vi ber om at du sjekkar at firmaet ditt er registrert med riktig adresse i Brønnøysund, og eventuelt melder inn riktig adresse dersom det ligg feil. 

Publisert 18.03.2019

Vi ber om at du sjekkar at du er registrert med riktig adresse i Folkeregisteret, og eventuelt melder inn riktig adresse dersom det ligg feil. 

Publisert 15.03.2019

Til brukarar av legevakt og ambulanse

 

Helse- og omsorgsdepartementet ynskjer å prøve ut ein ny modell for organisering av legevakt i små- og mellomstore kommunar.

Publisert 13.03.2019

Kurstilbod/samtalegruppe for pårørande til personar med minnesvikt/demens i Bremanger kommune

Publisert 14.02.2019

Bremanger viser seg fram på emigrasjonsmesse i Nederland.

Publisert 29.01.2019

Treng du midlar til aktivitets eller arrangement?

Publisert 14.01.2019

Avlesing vassmålarar ved årsskiftet 2018/2019

Publisert 24.10.2018

 Kokepåbod på Davik, Hamrefossen vassverk er no oppheva! 

Publisert 18.10.2018

 I veke 44 vert det endra opningstid for NAV Bremanger.

Publisert 18.10.2018

 Vatnet i Ålfoten, frå Bråtane vassverk er framleis ureina.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset