Aktuelt
Publisert 09.01.2020

Eigarar av regionalt verdifulle kulturminne i Bremanger kan søke tilskot!

Publisert 08.01.2020

Kyrkjeskyss til vårens gudstenester

Publisert 30.12.2019

Kartverket reiser ny namnesak for Kollsete/Kolset etter føresegnene i §8 i lov om stadnamn. I tillegg tek Kartverket med nokre fleire namn i Bremanger kommune for å få avklart rett skrivemåte for offentleg bruk. 

Publisert 19.12.2019

Kommunestyret i Bremanger vedtok 19.09.2019 å innføre nytt tilskot til bustadbygging frå 01.01.2020 etter desse retningslinene:

Publisert 03.12.2019

No kan du søke om sosialhjelp digitalt.

Publisert 16.11.2019

Sjekk oppføringa di!

Publisert 03.11.2019

Vi har oppretta oss profil på Snapchat og Instagram!

Publisert 01.10.2019

Utlån/utleige av møterom på Kolset oppvekst.

Publisert 27.09.2019
Publisert 29.05.2019
Publisert 18.10.2018

 Vatnet i Ålfoten, frå Bråtane vassverk, er framleis ureina.

Publisert 05.10.2018

 

Publisert 31.05.2018

Denne personvernerklæringa fortel korleis Bremanger kommune samlar inn, vernar og brukar opplysingar om personar.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset