Aktiv jobb

Aktiv jobb er underlagt Kommunalsjef for helse, Randi Ytrehus.

Aktiv jobb har to avdelingar, ei på Hauge og ei på Bakarhuset, Svelgen.

Kontaktinformasjon for Aktiv Jobb, avd. Svelgen

For bestilling av varer og tenester ved uteavdeling/verkstad, ring:
Dagleg leiar for Aktiv Jobb, Oddgeir Sande
Tlf. 959 82 930
E-post: oddgeir.sande@bremanger.kommune.no

 

For bestilling av bakevarer, tlf. 916 58 520

 

Kontaktinformasjon for aktivitetstunet på Hauge:

Rob Deckers er arbeidsleiar på aktivitetstunet.
Tlf. 959 82 966
E-post: rob.deckers@bremanger.kommune.no

 

Målsetjinga med føretaket er:

å gje arbeidstilbod til menneske med nedsett funksjonsevne og andre med yrkeshemming.

 

Henting av restavfall:

Aktiv Jobb hentar restavfallet ditt om du ynskjer det. Du kan bestille tenesta i Svelgen.
Det du må, er å plassere restavfallet så nært vegen som mogeleg.
Vi bærer gjerne, men av og til må vi melde pass. Ta kontakt om du har behov, så vurderer vi oppdraget.

 

 

Følg oss gjerne på Facebook!

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset