NAV Bremanger

Telefon jobb.
55 55 33 33
Informasjon.

Opningstid for NAV Bremanger
Telefon: Kvardagar frå kl. 08.00 - 15.30.
Publikumsmottak: Måndag og torsdag frå kl. 10.00 - 14.00
Stengt tysdag, onsdag og fredag.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset